Monthly Archives: December 2017

Tăng tốc build Android source code với CCache trên Ubuntu

Build Android framework là một công việc khá buồn tẻ, thời gian để hoàn thành một bản clean build là khoảng 4 tiếng (trên laptop của tôi). Thử tưởng tượng bạn có thể tiết kiệm được bao nhiêu thời gian nếu mỗi lần thay đổi code, bấm build và nháy mắt một cái, đoạn code bạn vừa sửa đang chạy trên thiết bị?

Chém gió đấy, sử dụng CCache không tiết kiệm được từng đó thời gian. Nhưng giảm được khoảng 1/4 đến 1/3 thời gian cũng là đáng rồi, phải không?

Continue reading